Dodaj do ulubionych

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa kupna

04.02.08, 21:33
W jakiej formie i w jakim terminie mogę wypowiedzieć umowę zawartą w takiej treści: ?

1. Agencja zobowiązuje się do:
-prezentacji ofert sprzedaży nieruchomości pokwitowanych przez Zamawiającego na odwrocie niniejszej umowy;
-przestrzegania standardów Agencji i kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz
wykonuje te czynności (nie naruszając interesów drugiej strony);
-udostępnienia pomieszczeń Agencji do spotkań i negocjacji Sprzedającego nieruchomość z Zamawiającym;
-pomocy w obsłudze prawnej i organizacyjnej transakcji (przygotowanie umowy przedwstępnej, itp.);
-zachowania tajemnicy handlowej zarówno w trakcie, jak również po zrealizowaniu lub rozwiązaniu umowy. 2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Agencji prowizję w wysokości 2,9% ceny transakcyjnej + 22% VAT w przypadku nabycia lokalu/nieruchomości, którego adres uzyskał od Agencji i którą pokwitował na odwrocie niniejszej umowy. Płatność połowy prowizji wymagana jest przy podpisaniu umowy przedwstępnej kupna, pozostała część płatna jest w dniu podpisania aktu notarialnego. W przypadku podpisania umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Agencji całość prowizji przy podpisaniu umowy przedwstępnej.
3. Jeżeli transakcja nie dojdzie do skutku z winy Zamawiającego, wpłacona prowizja nie podlega zwrotowi.
4. Rezygnacja Zamawiającego z obsługi gwarantowanej przez Agencję nie jest podstawą do zmniejszenia lub nie zapłacenia prowizji, która jest pobierana z racji samego faktu skojarzenia stron transakcji. (Podst. praw. Ustawa o
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.art.180).
5. Obowiązek zapłaty prowizji w wysokości 2,9%+ 22%VAT plus kary umownej w wysokości 2,9%+ 22%VAT ciąży na Zamawiającym wówczas, gdy Zamawiający z pominięciem Agencji dokona zakupu lokalu/nieruchomości wskazanego przez Agencję. Dotyczy to również sytuacji, gdy zakupu dokona osoba skojarzona za pośrednictwem Agencji przez Zamawiającego (tzw. osoba trzecia).
6. Zamawiający oświadcza że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu wykonania niniejszej umowy w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.nr 133 póz 833 z 1997 roku).
7. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie niniejszej umowy jest nieskuteczne wobec ofert przekazanych wcześniej przez Agencję.
8. Agencja oświadcza, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanych czynności pośrednictwa.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

Aha. nie mam zamiaru kupować nieruchomości którą przedstawiła agencja.
Edytor zaawansowany
 • 05.02.08, 02:38
  wicia23 napisał:

  > W jakiej formie i w jakim terminie mogę wypowiedzieć umowę zawartą
  > w takiej treści: ?

  > "wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności."

  A zatem w formie pisemnej - pod rygorem nieważności. Niech Ci
  pokwitują na kopii wypowiedzenie Umowy pośrednictwa lub wyślij
  listem poleconym za pokwitowaniem odbioru.

  Terminu "trwania okresu wypowiedzenia" Ci nie wyznaczyli w umowie,
  więc - zgodnie z logiką zresztą, należy przyjąć, że umowa zostaje
  rozwiązana w momencie, w którym przyjmą i pokwitują takie
  wypowiedzenie. Jeżeli nie masz zamiaru nabyć żadnej z nieruchomości,
  które Ci zaprezentowali, to nie powinno byc problemu.

  Mogą jednak Ciebie sprawdzić: pamiętaj o tym. Np. pójdą sobie
  spokojnie za czas jakiś do ksiąg wieczystych posprawdzać księgi
  wieczyste wszystkich nieruchomości, które Ci zaprezentowali - jeżeli
  w którejś z nich znajdą twoje nazwisko to zażądają prowziji + kary
  umownej.
 • 05.02.08, 14:56
  Witam,
  ponieważ umowa nie określa terminu należałoby zastosować terminy
  wynikające z kodeksu cywilnego dla wypowiadania umów zlecenia.
  Zgodnie z art.746 kc umowę zlecenia można wypowiedzieć w każdym
  czasie.

  Maria Hilmantel
  broker nieruchomości
  Metrohouse S.A.
 • 15.04.08, 01:00
  Witam,
  jestem w podobnej sytuacji, ale wolę się upewnić, że też mogę bez problemu
  zrezygnowaćz usług agencji z ktora podpisalem umowe...

  szczegoly:
  Umowe podpisywałem na kolanie na parkingu przed domem, w którym miałem obejrzeć
  potancjalny zakup - mieszkanie.
  Agencja w sumie nie zobowiązuje się do niczego po za przyjęciem 2.9%+VAT, więc
  chciałbym tą umwę anulować.Na szczęście pokazane mi mieszkanie całkowicie mi nie
  odpowiada i na pewno zdanie to się nie zmieni.

  W umowie zapisano:

  zawarto w dn ... pomiędzy ... zawanym dalej zamawiajacym z jednej strony a
  agencja xxx zwana dalej Posrednikiem, reprezentowana przez .... z 2 strony

  a następnie podpunkty:
  1) zamawiajacy powierza posrednikowi posrednictwo w kupnie nieruchomosci (w tym
  spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu, ekspektatywy odrebnej wlasnosci
  lokalu), a Posrednik podejmuje sie przeprowadzenia ww. czynnosci.
  2) w razie nabycia przez zamawiajacego nieruchomosci (w tym spoldzielczego
  wlasnosciowego prawa do lokalu, ekspektatyw odrebnej wlasnosci lokalu),
  wskazanej przez posrednika zamawiajacy placi posrednikowi wynagrodzenie w
  wysokosci 2,9% ceny nieruchomosci + VAT. Wynagrodzenie należy sie rowniez wtedy,
  gdy umowe kupna zawsze osoba bliska zamawiajacemu badz powiazana z nim
  organizacyjnie lub kapitalowo.
  3) w przypadku zawarcia umowy przedwstepnej kupna nieruchomosci wynagrodzenie
  platne jest w dwoch ratach: 50% w dniu podpisania umowy przedwstepnej i 50% w
  dniu podpisania aktu notarialnego ostatecznej umowy kupna.
  4) w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy kodeksu
  cywilnego.

  podpis posrednika, podpis zamawiajacego

  dodatkowo na moje zyczenie na 2 stronie obu kopii umowy zostal wymieniony adres
  dokladny mieszkania ktore ogladalem z naszymi podpisami;

  w zwiazku z powyzszym ciekaw jestem:
  1) czy i jak moge rozwiazac umowe (w sumie ten aspekt jest dla mnie w tej chwili
  najwazniejszy)
  2) z czym wiaze sie w mojej sytuacji nierozwiazanie umowy
  3) jak z reguly wyglada % wynagrodzenia posrednika w takiej sytuacji? gdy
  znajduje ogloszenie i dzwonie? czy te ujete w tej umowie to standard?
  3) co sadzic o takim posredniku? biorac pod uwage zarowno warunki podpisywania
  umowy jak i jej tresc? zadnych aspektow odpowiedzialnosci posrednika ani
  obowiazkow, ani przygotowanej listy w ktorej mozna jakos odhaczyc odwiedzane
  lokale ...
  4) co po winno byc w takiej umowie? jesli sie zdecyduje na posrednika? zeby sie
  zabezpieczyc? czesciowo na te pytania odpowiada artykul:
  dom.gazeta.pl/prawo/1,65546,2636634.html?as=5&ias=5&startsz=x
  ale moze ktos mialby jakies uwagi do dodania?
 • 16.04.08, 01:02
  molboro napisał:  > Umowe podpisywałem na kolanie na parkingu przed domem, w którym
  > miałem obejrzeć potancjalny zakup - mieszkanie.

  To nie ma znaczenia dla ważności umowy. Pewnie, że łatwiej i milej
  podpisywać umowy w biurze, ale często klienci - dla oszczędności
  czasu proszą o możliwość podpisania umowy pośrednictwa właśnie w
  pobliżu już umówionej na prośbę klienta do prezentacji
  nieruchomości.

  > Agencja w sumie nie zobowiązuje się do niczego po za przyjęciem
  > 2.9%+VAT

  No do czegoś się przecież jednak chyba zobowiązali: do wyszukania
  nieruchomości do kupna na przykład? Do reszty (sprawy organizacyjne,
  sprawdzanie dokumentów nieruchomości itp.) i tak są zobowiązani
  Ustawą o gospodarce nieruchomościami i Standardami zawodowymi.


  > więc chciałbym tą umwę anulować.

  Anulować nie można - chyba, że podpisując tę umowę był Pan np. pod
  wpływem narkotyków.

  Natomiast wypowiedzieć umowę można - w formie zwykłej pisemnej.

  > Na szczęście pokazane mi mieszkanie całkowicie mi nie
  > odpowiada i na pewno zdanie to się nie zmieni.

  To dobrze, bo wypowiedzenie umowy pośrednictwa nie jest skutecznie w
  odniesieniu do nieruchomości, której adres Panu biuro przekazało.

  > W umowie zapisano:
  > 1) zamawiajacy powierza posrednikowi posrednictwo w kupnie
  > nieruchomosci (w tym spoldzielczego wlasnosciowego prawa do
  > lokalu, ekspektatywy odrebnej wlasnosci lokalu), a Posrednik
  > podejmuje sie przeprowadzenia ww. czynnosci.

  Czyli jednak są zobowiązania biura.

  > dodatkowo na moje zyczenie na 2 stronie obu kopii umowy zostal
  > wymieniony adres dokladny mieszkania ktore ogladalem z naszymi
  > podpisami;

  I dobrze

  > 1) czy i jak moge rozwiazac umowe

  W formie zwykłej pisemnej

  > 2) z czym wiaze sie w mojej sytuacji nierozwiazanie umowy

  Z tym, że pośreednik będzie od czasu do czasu do Pana wydzwaniał i
  proponował inne nieruchomości do obejrzenia - skoro nie będzie
  widział, że Pan już nie chce jego usług, to będzie się starał coś
  Panu skutecznie znaleźć takiego, by Panu odpowiadało.

  > 3) jak z reguly wyglada % wynagrodzenia posrednika w takiej
  > sytuacji? gdy znajduje ogloszenie i dzwonie? czy te ujete w tej
  > umowie to standard?

  Standard

  > 3) co sadzic o takim posredniku? biorac pod uwage zarowno warunki
  > podpisywania umowy jak i jej tresc?

  Pośrednik, jak pośrednik. Nie ma się na razie do czego przyczepić.
  Przyczepić się można by było, gdyby czegoś nie dopełnił - ale jak
  rozumiem do prezentacji samej nie ma Pan zastrzeżeń.

  > zadnych aspektow odpowiedzialnosci posrednika ani obowiazkow

  Odpowiedzialność i obowiązki pośrednika wynikają z Ustawy i
  Standardów - jedni przepisują żywcem zapisy z Ustawy i Stadardów do
  umów pośrednictwa, inni tego nie robią, bo po co, ale czynności same
  i tak przecież wykonać muszą.

  > ani przygotowanej listy w ktorej mozna jakos odhaczyc odwiedzane
  > lokale ...

  Czasami się wypisuje właśnie na samej umowie pośrednictwa lub na jej
  odwrocie. Co za różnica, czy wypisuje się je ręcznie, czy miejsca na
  wpisanie adresów jest w formie wydrukowanej tabelki?

  > 4) co po winno byc w takiej umowie? jesli sie zdecyduje na
  posrednika? zeby sie
  > zabezpieczyc? czesciowo na te pytania odpowiada artykul:
  > dom.gazeta.pl/prawo/1,65546,2636634.html?as=5&ias=5&startsz=x
  > ale moze ktos mialby jakies uwagi do dodania?

  Jeżeli lubi Pan wielostronicowe umowy z przepisanymi artykułami z
  Ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisamyni żywcem
  Standardami Zawodowymi, to proszę sobie zajrzeć na stronę
  www.pfrn.pl i spisać Standardy. Oraz zażąć, by pośrednik przepisał
  je Panu do umowy pośrednictwa. Wizualnie różnica będzie widoczna.
  Ale pod względem prawnym różnicy i tak nie będzie.
 • 16.04.08, 17:40
  ok, dziekuje za odpowiedz

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.