Dodaj do ulubionych

wyodrębnienie wspólnoty ze spółdzielni

09.07.09, 14:52
W dalszym ciągu wymaga to zgody 100% członków ? Nic się nie zmieniło ?
Edytor zaawansowany
 • 09.07.09, 16:13
  lech66 napisał:
  > W dalszym ciągu wymaga to zgody 100% członków ? Nic się nie zmieniło ?

  To już jest nieaktualne.
  Teraz są dwie możliwości:

  1) automatyczne (z mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) przejście pod rządy przepisów uwl w pełnym zakresie, jeżeli wszystkie lokale zostały wyodrębnione - art. 26.1 usm:

  Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni.

  2) przyjęcie w tej sprawie uchwały większością udziałów w NW - art. 24.(1) usm:

  1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o własności lokali.

  Jeżeli nie wszystkie lokale zostały wyodrębnione i nie ma podjętej uchwały większością udziałów, to wspólnotą nadal będzie zarządzać spółdzielnia jak zarządca z art. 18.1 (usm, art. 27).

  --
  owner
 • 09.07.09, 20:25
  danke !
 • 11.07.09, 08:52
  Ownerze_m, jestem przekonany, że większzość spółdzielców
  zainteresowanych powstaniem wspólnoty w jakimś spółdzielczym budynku
  na ogół wie o istnieniu art. 26.1 usm.
  Problem polega na tym, że według mnie ten fragment tego artykułu
  zacytowanego przez Ciebie: ".....stosuje się przepisy ustawy z dnia
  24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania
  przez właścicieli członkami spółdzielni." na dobrą sprawę nie
  wiadomo, czego dotyczy i co dokładnie oznacza!
  Bo do czego stosuje się te przepisy uowl - całości spraw związanych
  z funkcjonowaniem nieruchomości?
  Czy np. po powstaniu z mocy prawa takiej wspólnoty jej członkowie a
  zarazem członkowie spółdzielni mają prawo do wglądu we wszystkie
  dokumenty dotyczące tej wspólnoty i znajdujące się w spółdzielni?
  Czy regulamin rozliczania mediów obowiązujący w spółdzielni ma
  zastosowanie również i do ich rozliczeń w nowopowstałej wspólnocie?
  Czy uchwały podejmowane przez organy spółdzielni dotyczą również
  wspólnoty?
  Podobnych pytań jest wiele i uważam, że zacytownie zapisu usm
  praktycznie nic nie mówi potencjalnym wspólnotowiczom.
  Bo zbyt dobrze wiemy, jak się ma teoria do praktyki
 • 11.07.09, 09:19
  Nic nie jest proste, ale dobrze, że wystarczy większość.
 • 11.07.09, 10:04

  wprost5 napisał:

  > Czy np. po powstaniu z mocy prawa takiej wspólnoty jej członkowie a
  > zarazem członkowie spółdzielni mają prawo do wglądu we wszystkie
  > dokumenty dotyczące tej wspólnoty i znajdujące się w spółdzielni?
  > Czy regulamin rozliczania mediów obowiązujący w spółdzielni ma
  > zastosowanie również i do ich rozliczeń w nowopowstałej wspólnocie?
  > Czy uchwały podejmowane przez organy spółdzielni dotyczą również
  > wspólnoty?


  Widzisz kolego , zawsze trzeba zacząć od podstaw -STRUKTURY zarządzania daną nieruchomością, a nie cytowania zapisów prawnych które przydadzą się w późniejszej w analizie.

  Struktura zarządzania taka nieruchomością , gdzie działają dwa podmioty : spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota , jest bardzo skomplikowana.
  Należy zadać sobie pytanie, która z tych struktur jest nadrzędna. Wg mnie jest to wspólnota mieszkaniowa.

  Czy w takiej nieruchomości prowadzane ma być "podwójna księgowość"
  (1)Ewidencja pozaksięgowa jak to nakazuje UoWL i (2)pełna księgowość dla majątku spółdzielczego ?

  Kto i jakie koszty ma porywać czy właściciel lokalu będący członkiem wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej ma pokrywać koszty utrzymać jednej i drugiej księgowości.

  Czy mają być dwa rodzaje stawek służących do naliczenia opłat(zaliczki, opłaty eksploatacyjnej) te które obowiązują we wspólnocie i te które obowiązują dla zasobów spółdzielnianych z uwzględnieniem pożytków pochodzących z dzierżawy majątku spółdzielnianego?

  Jak dzielić pożytki z części wspólnych, jak obciążać np: za reklamę lokale użytkowe należące do spółdzielni mieszkaniowej (jednocześnie członka wspólnoty)?; choć na pierwszy rzut oka jest to podobno banalnie proste. :>

  Istnieje jeszcze wiele pytań i zagadnień do dziś nie rozstrzygniętych.
  Sama zmiana sposobu zarządu nieruchomością to jak otwarcie "puszki Pandory"
  ----------------------------------------------------------------
  -Póki walczę, to zwyciężam - xxxll
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • 11.07.09, 12:57
  Przecież ja mniej więcej o tym samym napisałem i uważam, że nie
  wystarczy tu łatwe i przyjemne wklejanie zapisów usm jak to czyni
  nasz znajomy owner_wm!
 • 11.07.09, 16:31
  wprost5 napisał:

  > Przecież ja mniej więcej o tym samym napisałem i uważam, że nie
  > wystarczy tu łatwe i przyjemne wklejanie zapisów usm jak to czyni
  > nasz znajomy owner_wm!


  No wreszcie właściwy wniosek. To jest przywilej teoretyków ... mają wiedzę, ale to nie wszystko,... lecz nie umieją tej wiedzy odpowiednio wykorzystać przykład masz tu

  Ich kredo to namieszać ludkom w głowach cytami zapisów prawnych... niezależnie czy pasują do sprawy, wątku czy nie...:>

  ----------------------------------------------------------------
  -Póki walczę, to zwyciężam - xxxll
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • 11.07.09, 15:55
  Odpowiadałem na pytania lecha66, które dotyczyły przepisów.
  lech66 napisał:
  > W dalszym ciągu wymaga to zgody 100% członków ? Nic się nie zmieniło ?

  Odpowiadając teraz na Twoje pytania:
  wprost5 napisał:
  > Bo do czego stosuje się te przepisy uowl - całości spraw związanych
  > z funkcjonowaniem nieruchomości?

  Dokładnie.
  Jeżeli powstaje wspólnota na bazie zasobu spółdzielczego (czy to w wyniku
  wyodrębnienia ostatniego lokalu, czy w wyniku uchwały większością udziałów), to
  rządzi się przepisami ustawy o własności lokali w pełnym zakresie, łącznie z
  zasadami zarządzania nieruchomością wspólną.

  Sytuacja jest podobna do tej, kiedy powstaje nowa wspólnota w wyniku
  wyodrębnienia pierwszego lokalu przez dotychczasowego właściciela (gminę czy
  dewelopera):

  1) właściciele na zebraniu decydują o sposobie sprawowania zarządu: czy nadal
  zarządcą będzie spółdzielnia, czy przyjmą uchwałę o zmianie sposobu zarządu -
  powołają zarząd wspólnoty i z Kw wykreślą spółdzielnię jako zarządcę z art. 18.1;

  2) uchwałą określają sposób i zakres prowadzenia ewidencji pozaksięgowej;

  3) uchwalają roczny plan gospodarczy;

  4) uchwalają regulaminy: porządku domowego, rozliczeń kosztów ciepła, rozliczeń
  wody i ścieków itp. - w miarę potrzeb, jak w każdej wspólnocie.

  5) zarząd lub zarządca załatwiają sprawy formalne i prawne, związane z
  organizacją wspólnoty: REGON, NIP, zakładają rachunek bankowy dla wspólnoty,
  zawierają umowy z dostawcami towarów i usług do nieruchomości wspólnej (woda i
  ścieki, energia elektryczna i cieplna, ubezpieczenie budynku i OC, usługi
  kominiarskie itp.).

  > Czy np. po powstaniu z mocy prawa takiej wspólnoty jej członkowie a
  > zarazem członkowie spółdzielni mają prawo do wglądu we wszystkie
  > dokumenty dotyczące tej wspólnoty i znajdujące się w spółdzielni?

  Dokumenty wspólnoty będą w spółdzielni tylko wówczas, jeśli spółdzielnia nadal
  będzie zarządcą wspólnoty. Jeżeli właściciele zmienią sposób zarządu (odbiorą
  spółdzielni zarządzanie i powołają zarząd wspólnoty), to dokumenty powinien
  przejąć zarząd WM.

  Członkowie spółdzielni będą "członkami wspólnoty" tylko wówczas, jeżeli będą
  właścicielami wyodrębnionych lokali. Jak każdy właściciel, mają prawo wglądu w
  dokumenty wspólnoty. Posiadacze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  oraz mieszkań lokatorskich nie są właścicielami tych lokali - mieszkają w
  lokalach spółdzielni, więc należą do wspólnoty.

  > Czy regulamin rozliczania mediów obowiązujący w spółdzielni ma
  > zastosowanie również i do ich rozliczeń w nowopowstałej wspólnocie?

  Nie.

  > Czy uchwały podejmowane przez organy spółdzielni dotyczą również
  > wspólnoty?

  Nie.
  Nieruchomość przestaje być częścią zasobów spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli
  część mieszkań nadal pozostaje własnością spółdzielni, to ich lokatorzy płacą
  nadal opłaty eksploatacyjne do spółdzielni, a spółdzielnia jako właściciel
  rozlicza się ze wspólnotą (tak samo, jak gmina, która ma lokale komunalne w
  budynkach wspólnot).

  Nie ma mowy o "podwójnej księgowości"!
  Ewidencja pozaksięgowa dotyczy nieruchomości wspólnej, a to, co prowadzi
  spółdzielnia u siebie, to jej problem. SM ma obowiązek prowadzić pełną
  księgowość, ale to już nie dotyczy nieruchomości wspólnej, tylko innych
  nieruchomości:
  1) tych, w których SM ma większość udziałów;
  2) takich, w których jest zarządcą na prawach art. a8.1 uwl
  3) oraz w sprawach rozliczeń z członkami spółdzielni, którzy mieszkają w
  lokalach spółdzielczych.
  Ale to jest jej wewnętrzna księgowość, a nie wspólnoty.

  Osobiście uważam, że z chwilą powstania wspólnoty ze swoim zarządem, członkostwo
  w SM właściciela lokalu wyodrębnionego jest fikcją (ale3 to problem SM i tych
  właścicieli).

  Co do pożytków za reklamy itp. - jest tak samo, jak w innych wspólnotach, w
  których są lokale użytkowe. Właściciele tych lokali są "członkami wspólnoty i za
  reklamę płacą wspólnocie na podstawie uchwały WM.

  Opłaty są takie, jak we wszystkich wspólnotach: zaliczki, które płacą
  właściciele (zarówno indywidualni, jak i spółdzielnia mieszkaniowa). SM ze
  swoimi lokatorami rozlicza się według swoich reguł. Tak samo, jak gmina z
  najemcami lokali komunalnych w budynkach wspólnot.

  --
  owner
 • 11.07.09, 16:03
  Sorry, po opublikowaniu zauważyłem, że wkradł się "czeski błąd":

  owner_wm napisał:
  > Posiadacze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz
  > mieszkań lokatorskich nie są właścicielami tych lokali - mieszkają
  > w lokalach spółdzielni, więc należą do wspólnoty
  .


  Oczywiście powinno być: NIE NALEŻĄ do wspólnoty.
  Członkiem wspólnoty jest właściciel tych lokali, czyli spółdzielnia mieszkaniowa.

  --
  owner
 • 11.07.09, 16:49

  owner_wm napisał jedna wielka chałę... kto chce niech wierzy...


  Art. 27
  2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 24'1 i art. 26. Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.

  3. Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 24'1 oraz art. 26.


  ...i to by było na tyle...:>

  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • 11.07.09, 18:00
  xxxll napisał:
  > owner_wm napisał jedna wielka chałę... kto chce niech wierzy...

  Twój post świadczy o tym, że jesteś intelektualnie bezradny - nie radzisz sobie
  ze zrozumieniem tego, co sam cytujesz. Znasz litery, rozumiesz (?) poszczególne
  słowa, ale nie rozumiesz sensu przytoczonych zdań.

  W dodatku jak dziecko nadrabiasz miną i odszczekujesz się komuś, kto
  bezinteresownie ci tłumaczy te niepojęte dla ciebie sprawy. To jest żałosne.

  Odpowiadam - już nie tobie, ale żeby inni nie pozostali z mętlikiem w głowie.


  > Art. 27
  > 2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi
  > współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię
  > jak zarząd powierzony, (...) choćby właściciele lokali nie byli
  > członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 24'1 i art. 26.


  Zwracam uwagę na słowa: z zastrzeżeniem art. 24'1 i art. 26

  Czyli:
  spółdzielnia, owszem, zarządza nieruchomością wspólną, ale tylko dopóty,
  dopóki nie zajdzie sytuacja, określona w przywołanych artykułach
  ustawy o
  spółdzielniach mieszkaniowych: uchwała podjęta większością udziałów o
  przyjęciu przepisów uwl w całości albo wyodrębnienie ostatniego
  lokalu
  .

  Jeżeli zostanie podjęta taka uchwała, bądź też jeżeli wszystkie lokale
  zostaną wyodrębnione, to powstaje wspólnota "całą gębą" i o sposobie zarządu
  decydują właściciele lokali.


  Mogą oni powierzyć dalsze sprawowanie zarządu nieruchomością spółdzielni
  mieszkaniowej albo odebrać jej to prawo uchwałą, zaprotokołowaną przez
  notariusza i powołać zarząd wspólnoty.

  Potem już zarząd decyduje, czy będzie zarządzał samodzielnie, czy zleci część
  obowiązków komuś innemu (osobie fizycznej z licencją, firmie zarządzającej lub
  spółdzielni). Ten zleceniobiorca będzie wówczas de facto administratorem,
  działającym wyłącznie w ramach umowy zawartej ze wspólnotą i pod nadzorem
  zarządu wspólnoty.


  > 3. Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o
  > wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się, z
  > zastrzeżeniem art. 24'1 oraz art. 26.


  Identyczna sytuacja:
  Jeżeli wszystkie lokale zostaną wyodrębnione albo właściciele lokali większością
  udziałów podejmą uchwałę "o przejściu pod uwl", to wspólnota przechodzi pod
  rządy ustawy o własności lokali BEZ ŻADNYCH WYJĄTKÓW.

  I na odwrót:
  Jeżeli nie wszystkie lokale zostaną wyodrębnione i właściciele lokali nie
  podejmą uchwały o przejściu pod rządy uwl, to nadal nieruchomością zarządza
  spółdzielnia. Obowiązują wszystkie reguły jak w spółdzielniach mieszkaniowych.
  Mimo formalnego istnienia wspólnoty (WM powstaje z chwilą wyodrębnienia
  pierwszego lokalu), to nie działają przepisy ustawy o własności lokali i z mocy
  prawa (ustawy o SM) zarządcą jest spółdzielnia z uprawnieniami zarządcy
  notarialnego, o którym mowa w art. 18.1 uwl.

  --
  owner
 • 11.07.09, 19:45

  Art. 24'1.
  1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o własności lokali.

  2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza przysługujących członkom spółdzielni spółdzielczych praw do lokali.


  Art. 26.
  1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni.

  2. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • 11.07.09, 20:04

  > Art. 27
  > 2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi
  > współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez
  > spółdzielnię
  jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18
  > ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  > choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z
  > zastrzeżeniem art. 24'1 i art. 26. Przepisów ustawy o
  > własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie
  > stosuje się
  ,
  z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1 oraz art. 29
  > ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.


  Art. 18.
  1. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo
  w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.

  Art. 29.
  1. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową
  kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych
  na pokrycie tych kosztów
  , a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

  1a. Okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej jest rok kalendarzowy.

  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • 11.07.09, 23:12
  Wątpliwości te dotyczą w szczególności następujących kwestii :
  · art. 241 stwierdza, że właściciele mogą podjąć uchwałę o
  stosowaniu przepisów ustawy o własności lokali i jednocześnie art.
  27 ust. 2 odbiera im te kompetencje w zakresie zarządu
  nieruchomością wspólną,
  · w art. 27 ust. 3 stwierdza się, iż przepisów ustawy o
  własności lokali nie stosuje się – z enigmatycznym stwierdzeniem „ z
  zastrzeżeniem art. 241”,
  · art. 27 ust. 4 odbiera właścicielom kompetencje wynikające z
  ewentualnego przyjęcia przez nich zasad wynikających z ustawy o
  własności lokali – mocując do podjęcia określonej uchwały radę
  nadzorczą spółdzielni wedle jej uznania,
  · art. 27 ust. 5, analogicznie jak w poprzednim przypadku,
  pozostawia innemu organowi spółdzielni – jej zarządowi i wedle jego
  uznania – realizację uprawnień wynikających z przyjęcia przez
  właścicieli zasad wynikających z ustawy o własności lokali,
  · i wreszcie kompletnie niejasny zapis art. 26 ust. 2, który
  sugeruje możliwość obciążania właścicieli kosztami powstającymi poza
  obszarem ich własności.
 • 12.07.09, 01:07
  serafin666 napisał:
  > art. 241 stwierdza, że właściciele mogą podjąć uchwałę o stosowaniu
  > przepisów ustawy o własności lokali i jednocześnie art. 27 ust. 2
  > odbiera im te kompetencje w zakresie zarządu nieruchomością
  > wspólną,


  Nie. Art. 24(1) mówi o możliwości przekształcenia we wspólnotę w drodze uchwały, a art. 27 dotyczy sytuacji, kiedy nie ma takiej uchwały. To są dwie różne sytuacje.

  W tym drugim przypadku spółdzielnia jest zarządcą, ale właściciele mogą podjąć uchwałę o przejściu pod uwl, albo stanie się to bez uchwały, z mocy prawa, kiedy wszystkie lokale zostaną przekształcone (to znaczą słowa: "z zastrzeżeniem art. 24(1) i art. 26").


  > w art. 27 ust. 3 stwierdza się, iż przepisów ustawy o własności
  > lokali nie stosuje się – z enigmatycznym stwierdzeniem „z
  > zastrzeżeniem art. 241”,


  Należy to rozumieć tak:
  nie stosuje się przepisów uwl, ale jeżeli właściciele zechcą podjąć uchwałę o przejściu pod rządy uwl, to "Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o własności lokali". Chodzi o przepisy o zwoływaniu zebrań właścicieli, w tym na wniosek 1/10 udziałowców.

  Czyli: grupa inicjatywna zbiera podpisy właścicieli, mających minimum 1/10 udziałów w NW i składa wniosek do spółdzielni (jako zarządcy) o zwołanie zebrania. SM ma obowiązek zwołać takie zebranie (przepis art. 31 pkt b uwl jest kategoryczny).

  > art. 27 ust. 4 odbiera właścicielom kompetencje wynikające z
  > ewentualnego przyjęcia przez nich zasad wynikających z ustawy o
  > własności lokali – mocując do podjęcia określonej uchwały radę
  > nadzorczą spółdzielni wedle jej uznania

  Powtórzę: art. 27 dotyczy sytuacji, kiedy nie ma przekształcenia we wspólnotę, czyli nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 24(1) (uchwała) ani w art. 26 (wszystkie lokale wyodrębnione).

  Jeśli nie działają przepisy uwl, to właściciele nie mogą podjąć uchwały o obciążeniu lokali użytkowych zwiększonymi opłatami na NW (bo o tym mówi art. 12.3). Taką uchwałę podejmuje wówczas rada nadzorcza SM na wniosek większości właścicieli lokali w budynku.


  > art. 27 ust. 5, analogicznie jak w poprzednim przypadku, pozostawia
  > innemu organowi spółdzielni – jej zarządowi i wedle jego uznania –
  > realizację uprawnień wynikających z przyjęcia przez właścicieli
  > zasad wynikających z ustawy o własności lokali,

  ...w sytuacji, kiedy SM jest zarządcą, bo nie wszystkie lokale zostały wyodrębnione i nie ma uchwały...
  Art. 27.5 daje możliwość podjęcia uchwały w sprawie pozwu o licytację lokalu (o której mówi art. 16 uwl) - analogicznie, jak w sprawie podwyższenia opłat od lokali użytkowych: właściciele lokali tego nie mogą zrobić, skoro nie działają przepisy uwl.

  > i wreszcie kompletnie niejasny zapis art. 26 ust. 2, który
  > sugeruje możliwość obciążania właścicieli kosztami powstającymi poza obszarem ich własności.

  To nie jest możliwość, lecz obowiązek:
  Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

  Czyli nawet po przekształceniu, jeżeli jest takie mienie spółdzielni, które służy do użytku również członków wspólnoty mieszkaniowej, to właściciele lokali muszą łożyć na jego utrzymanie.

  Chodzi tu np. o drogi wewnętrzne lub kotłownie osiedlowe (służące zarówno blokom "przekształconym" jak i pozostającym w SM). To wynika ze specyfiki osiedli spółdzielczych: często są to molochy o własnej infrastrukturze, z drogami osiedlowymi, ale bez dostępu wielu bloków do drogi publicznej. Kiedy takie pojedyncze bloki zostaną przekształcone we wspólnoty, to ustawa narzuca na właścicieli lokali w tych wspólnotach obowiązek uczestniczenia w kosztach tej infrastruktury.

  To służy również interesom ludzi we wspólnotach. W przeciwnym razie spółdzielnie pewnie odcinałyby te bloki od dostępu do dróg osiedlowych i od kotłowni. W końcu (podobno) mienie spółdzielni to własność prywatna...

  Zgadzam się, że nie jest to świetnie zredagowana i przejrzysta ustawa. Była często zmieniana i poprawiana pod bieżące potrzeby polityczne (co ekipa rządowa, to zmiana ustawy) i teraz wygląda jak ser szwajcarski. Art. 25 został uchylony, a potem powrócił jako art. 27, już w trochę innym brzmieniu. Ale mimo wielu wad, w obecnym kształcie da się ją odczytać i dokonać przekształcenia we wspólnotę.

  ---
  owner
 • 12.07.09, 06:30

  :> Tak czy owak, przekształcenie spółdzielni we wspólnotę nie zawsze niesie zmniejszenie w opłatach i obowiązkach dla przekształconych właścicieli lokali... a o to, tak mi się wydaje, chodzi koledze lech66.

  Uciekając od zarządu wykonywanego przez spółdzielnie, chce mniej płacić na utrzymanie nieruchomości, a w jego sytuacji się na razie nie da...(przynajmniej tak wynika z jego wpisów). Co innego teoria , a co innego zastosowanie tej teorii w realu.:>  ----------------------------------------------------------------
  -Póki walczę, to zwyciężam - obywatel RP.
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.