Dodaj do ulubionych

zaciągniecie kredytu przez zarząd wspólnoty mieszk

02.06.08, 17:10
bardzo proszę o poradę.
Zarząd wm chce zaciągnąć kredyt na remont nw. Jakie muszą być
spełnine wymagania prawne zawarte w treści uchwały aby skutecznie wm
mogła zaciągnąć ten kredyt.
Czy uchwała dot. zaciągnięcia kredytu musi byc podjeta przez 100%
właścicieli. czy np. wystarczy wiekszość głosów upoważniających
zarząd wm do zaciągniecia kredytu. Co winno byc zawarte w treśći
uchwały ws zabezpieczenia kredytu.
Edytor zaawansowany
 • 02.06.08, 20:33
  W przypadku małej wspólnoty (do 7 lokali, mówimy wtedy o współwłasności) uchwała o zaciągnięciu kredytu musi być podjęta jednogłośnie. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej powyżej 7 lokali wystarczy 50% + jeden udział/głos. Ci co zostaną przegłosowani muszą się podporządkować większości.
  Uchwała o zaciągnięciu kredytu musi zawierać kilka elementów:
  1. cel inwestycyjny - co wspólnota chce zrobić i ile to będzie kosztowało.
  2. skąd wspólnota weźmie pieniądze na tą inwestycję - ile środków własnych, a ile z banku
  3. z czego będzie spłacany kredyt - czy z miesięcznych zaliczek, czy z pożytków, a moze z jednego i drugiego.
  4. w jakim banku wspólnota chce zaciągnąć kredyt
  5. jakie będzie zabezpieczenie kredytu
  6. pełnomocnictwo dla zarządu wspólnoty do podpisania umowy kredytowej w imieniu wszystkich członków, bo taka czynność przekracza zwykły zarząd.

  Uchwały różnią się nieznacznie od tego czy wspólnota mała czy duża (współwłasność czy wspólnota). Jest zarząd czy go nie ma, itd. U mnie w Banku funkcjonują 3 wzory uchwał, poniżej cytuję uchwałę dla dużej wspólnoty z zarządem:

  UCHWAŁA nr ... właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości przy ul... w ...
  w sprawie zaciągnięcia kredytu podjęta na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej w dniu...
  podjęta w drodze indywidualnego zbierania głosów przeprowadzonego w dniach ...
  podjęta w trybie mieszanym, częściowo na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej w dniu ... i częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów
  Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
  właściciele lokali tworzący Wspólnotę Mieszkaniową postanawiają:
  1.Na podstawie uchwalonego planu gospodarczego na 20.... r. z dn............... r. przyjąć do realizacji
  inwestycję polegającą na :...
  o szacowanej wartość ok. ... zł .
  2.Wyrazić zgodę, w celu częściowego sfinansowania opisanej w pkt 1 inwestycji, na zaciągnięcie przez naszą Wspólnotę Mieszkaniową w Banku DnB NORD Polska S.A. (dalej zwanym Bankiem) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8:
  kredytu inwestycyjnego / termomodernizacyjnego na następujących zasadach:
  kwota kredytu - w wysokości do ...zł (słownie: ...zł),
  okres kredytowania do ... miesięcy,
  spłata kredytu i odsetek dokonywana będzie w ratach miesięcznych płatnych w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem spłat,
  oprocentowanie kredytu i prowizje bankowe zgodne z zasadami obowiązującymi w Banku, przy czym Zarząd /Zarządca jest uprawniony do negocjowania wysokości oprocentowania kredytu, prowizji i samodzielnego zaakceptowania ich wysokości,
  nieterminowe dokonanie spłaty spowoduje naliczanie od zadłużenia przeterminowanego odsetek w wysokości 1,5-krotność odsetek ustawowych.
  3.Źródłem spłaty kredytu będą wpływy na fundusz remontowy, ustalone obecnie w wysokości ...zł na 1 metr kwadratowy, oraz ... , w związku z czym zobowiązujemy się terminowo regulować zobowiązania z tytułu kosztów zarządu a w szczególności bez opóźnień dokonywać wpłat na fundusz remontowy. Nieuregulowanie należności w terminie spowoduje podjęcie przez Zarząd Wspólnoty działań prawnych zmierzających do wyegzekwowania należności.
  4.Do czasu spłaty całości należności z tytułu kredytu nie obniżymy określonej w pkt 3 stawki funduszu remontowego bez uprzedniej pisemnej zgody Banku .
  Od następnego miesiąca po dacie wpływu do wspólnoty mieszkaniowej zawiadomienia o wypłacie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty premii termomodernizacyjnej, stawka na fundusz remontowy zostanie obniżona do wysokości ... zł za metr kwadratowy.
  5.Zabezpieczeniem kredytu, o którym mowa w pkt 2 niniejszej uchwały, będzie udzielone Bankowi pełnomocnictwo do rachunku funduszu remontowego prowadzonego w Banku DnB NORD Polska S.A. Oddz. w ... oraz ...
  Do czasu całkowitej spłaty kredytu nie udzielimy nikomu innemu żadnego pełnomocnictwo do tego samego rachunku.
  6.Do czasu całkowitej spłaty kredytu nie zamkniemy prowadzonego w Banku rachunku funduszu remontowego oraz nie otworzymy rachunku funduszu remontowego w innych bankach.
  7.W przypadku przekroczenia zaplanowanych wydatków na inwestycję określoną w pkt 1 z powodu konieczności przeprowadzenia prac nie przewidzianych kosztorysem, wydatki te zostaną pokryte w całości przez Wspólnotę Mieszkaniową, przy czym właściciele lokali zobowiązani będą do pokrycia tych kosztów w częściach odpowiadających ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.
  8.Udzielić Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej / Zarządcy, któremu powierzono zarząd w sposób określony w art. 18 ustawy o własności lokali, to jest ... pełnomocnictwa do dokonania, w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, wszystkich czynności związanych z zaciągnięciem kredytu, o którym mowa w pkt 2, to jest w szczególności do zawarcia umowy kredytu oraz ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu wymaganych przez Bank, w tym do udzielenia pełnomocnictwa dla Banku do rachunków, o których mowa w pkt 5., a także do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy – prawo bankowe jak również do złożenia wszelkich innych oświadczeń związanych z zawarciem umowy kredytu.
  9.Wyrazić zgodę, aby w harmonogramie spłaty kredytu miesięczne raty spłaty kredytu wraz z odsetkami były większe od równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyrażamy zgodę, aby wniosek w tej sprawie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej złożył Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.
  10.Wyrazić zgodę / nie wyrazić zgody na udzielanie przez Zarząd dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 8 i 9.
  Tryb podjęcia uchwały:
  Głosowanie przeprowadzono według następującej zasady :
  większością liczoną wielkością udziałów w nieruchomości wspólnej
  większością głosów liczoną według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos (zasada głosowania wprowadzona na żądanie właścicieli lokali, posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej, zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawy o własności lokali, na wniosek właścicieli z dnia ... r.)
  większością głosów liczoną według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej nr ... z dn. ... r.
  Wymagana większość wynosi ... udziałów/głosów
  Na zebraniu właścicieli w dniu ... r.:
  głosowało ... udziałów/głosów
  za podjęciem uchwały ...udziałów/głosów
  przeciw...udziałów/głosów
  wstrzymało się ...udziałów/głosów
  Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o własności lokali głosowanie było przeprowadzone/kontynuowane w drodze indywidualnego zbierania ... itd...

  Osobiście jestem przeciwnikiem trybu z możliwością wstrzymania się od głosu bo co to oznacza - członkowie są za ale przeciw? Może są przeciw ale raczej na tak. Co nam po uchwale w której 12% jest za 10% przeciw ale 78% było raczej na tak tylko się wahało - co ma zrobić zarząd takiej wspólnoty?
  Pozdrawiam
  Paweł
 • 02.06.08, 21:11
  Witam.
  Jak ma faktycznie ( praktycznie) wyglądać pełnomocnictwo dla zarządu
  upoważniające go do zaciągnięcia kredytu, gdy wspólnota składa się z
  pięciu budynków na jednej nieruchomości gruntowej? Właściciele
  ustalili że na każdy budynek kredyt będzie brany osobno. Kto i w
  jakie wielkości odpowiada materialnie za zaciągnięty kredyt?
 • 02.06.08, 22:25
  Uchwała wspólnoty wielobudynkowej (a tym samym pełnomocnictwo dla zarządu) jest
  bardzo podobna do tej co pokazałem w poprzednim poscie pod warunkiem, ze macie
  jeden skonsolidowany fundusz remontowy. Jeśli podzieliliście fundusz na
  poszczególne budynki to trzeba podjąć tyle uchwał ile budynków i funduszy
  remontowych. U nas w Banku sugerujemy aby podpisać oddzielne umowy kredytowe dla
  poszczególnych budynków bo to ułatwia prowadzenie inwestycji i eliminuje źródła
  konfliktów - ktoś się spóźnia z robotami, ktoś wpadł na pomysł aby na elewacji
  frontowej umieścić płaskorzeźby... Zawsze umowy podpisuje ten sam zarząd
  wielobudynkowej wspólnoty. Odpowiedzialność za spłatę kredytu spoczywa na
  właścicielach, którzy zobowiązali sie spłacać z zaliczek na FR proporcjonalnie
  do udziałów we wspólnocie. Jeśli któryś z członków przestanie płacić bo się
  obrazi to problem wspólnoty a nie banku. Bank interesują wpływy na rachunek
  funduszu remontowego.
  Pozdrawiam
  Paweł
  PS. Więcej na ten temat w książce "Finansowanie inwestycji wspólnot
  mieszkaniowych" wydanej przez Municipium. Autor Paweł Ołubek
 • 03.06.08, 06:49
  dziekuje za wyczerpujace informacje
  pozdrawiam
 • 03.06.08, 07:48
  Niezamaco ;-)
  Pozdrawiam
  Paweł

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.