Dodaj do ulubionych

co wchodzi w przegląd pięcioletni

27.04.06, 12:05
Czy w czasie przeglądu pięcioletniego budynku jako administrator (zarząd
wspólnoty) jesteśmy zobowiązani do wykonania przeglądu instalacji
elektrycznej w lokalach mieszkalnych czy tylko w części wspólnej? Prawo
budowlane nie precyzuje tego ale instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym
nie jest częścią wspólną i jej stan nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałą
część instalacji. Moim zdaniem wspólnota powinna dokonać przeglądu tylko do
liczników indywidualnych (UWL mówi o zarządzaniu częściami wspólnymi czyli
między innymi tylko wspólnymi instalacjami) Trochę bardziej sprawa komplikuje
się przy instalacji gazowej bo niby w lokalu nie jest już częścią wspólną ale
ma jednak wpływ na bezpieczeństwo użytkowania całego budynku. Czy jest to
gdzieś jasno powiedziane co z tym przeglądem (chodzi mi raczej o dokumenty a
nie przemyślenia różnych osób) może są już na ten tamat jakieś opracowania
wiążące dla zarządców?
Edytor zaawansowany
 • 27.04.06, 20:00
  Rozporządzenie wyraźnie mowi o przeglądzie CAŁEGO budynku. Nie ma w prawie
  budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych powiązania z ustawą o własności
  lokali, stąd często te nieporozumienia i wątpliwości. Obowiązek przeglądów jest
  nałożony ustawą prawo budowlane na właściciela lub zarządce. Skoro są
  współwłaściciele, to jasne, że na wspołwłascicieli.
  --
  dobud
 • 27.04.06, 21:06
  Przeprowadzanie okresowych kontroli budynków mieszkalnych, ich zakres i
  częstotliwość, reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
  Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania
  budynków mieszkalnych opublikowane w Dzienniku Ustaw nr. 74 z dnia 9.09.1999r
  poz. 836.

  Zobacz też www.szan.org.pl/rz06a.htm

  Pozdrawiam.
 • 28.04.06, 15:04
  Utrzymanie obiektów budowlanych
  Art. 61.
  Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i
  użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2.
  Art. 62.
  1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela
  lub zarządcę:
  1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu
  technicznego:
  a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
  atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
  użytkowania obiektu,
  b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
  i wentylacyjnych);
  2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu
  stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki
  obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte
  również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
  sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
  oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
  1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia
  wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
  2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje
  właścicieli i zarządców:
  1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
  2) obiektów budowlanych:
  a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
  b) wymienionych w art. 29 ust. 1.
  3. Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego
  obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagro¿enie: ¿ycia
  lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje
  przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a tak¿e mo¿e ¿ądać
  przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
  4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, z zastrzeżeniem
  ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej
  specjalności.
  5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych
  i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, powinny
  przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru
  nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
  6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1
  pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
  1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w
  odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i
  wentylacyjnych;
  2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w
  odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do
  kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub
  przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą
  urządzeń mechanicznych.
  7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania
  ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w
  rozporządzeniu,o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.
 • 28.04.06, 20:32
  Zakres kontroli okresowej pięcioletniej obejmuje elementy budynku, budowli i
  instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie
  innych czynników podczas użytkowania.Są to:
  fundamenty,ściany zewn,tynki,ściany wewn,stropy,schody,wejścia,klatki
  schodowe,loggie,balkony,gzymsy,śmietniki,chodniki,opaski,stolarka,pokrycie
  dachu,obróbki blacharskie a ponad to ogólny stan instalacji wewnętrznych
  (gaz,woda,inst.elektryczna,kanalizacja, c.o ,inst.odgromowa,windy)
  --
  januszrom

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.