Dodaj do ulubionych

sprawozdanie zarządu czy zarządcy?

10.02.06, 10:21
Wg uwl zarząd lub zarządca któremu zarzad nieruchomoscią wspólną powierzono w
sposób okreslony w art.18 ust.1 uwl jest obowiązany składać włascicielom
roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Jak to nalezy rozumiec w
odniesieniu do wspólnoty?Wiem, ze nie ma okreslonych zasad ani formy
sporządzania takiego sprawoadania i stosuje sie rózne praktyki np sprawozdanie
opisowe gdzie załącznikiem jest sprawozdanie finansowe. Natomiast z ustawy o
rachunkowosci wynika, że sprawozdanie z działalności dołacza sie do
sprawozdania finansowego.Z praktyki jednostek mających obowiązek sporządzania
sprawozdania z działalności (wg ustawy o rachunkowosci)wynika, ze sprawozdanie
z działalności jednostki nazywane jest tez sprawozdaniem zarządu i nie jest
ono częścią składową sprawozdania finansowego, a stanowi jego
uzupełnienie.Natomiast w uwl wyraźnie nazwano to sprawozdanie z własnej
działalności zarządu. Czy to oznacza, że nie jest to sprawozdanie z
działalności wspólnoty? Sa przypadki, że wybrany zarzad wspólnoty w imieniu i
na rzecz wspólnoty zawiera umowę o zarządzanie (np z firmą zwaną Zarządcą).
Ale zarząd nadal reprezentuje wspólnotę, sprawuje nadzór nad działalnoscią
Zarządcy. Kto wówczas sporządza sprawozdanie z własnej działalności? Chyba nie
zarządca (nie jest to zarzad powierzony art.18 ust1 uwl). A jezeli zarząd
wspólnoty to w takim razie w tym sprawozdaniu powinna byc opisana działalnośc
zarządu i zarządcy. Spotkałem sie też z przypadkiem sprawozdania z
działalności zarządu i zarządcy (jeden dokument)np.
www.wspolnota-mieszkaniowa.pl:8080/orla/form/show_news_more.jsp?id_news=59
Edytor zaawansowany
 • 10.02.06, 15:22
  Art. 29.2. Właściciele podejmują uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium
  zarządowi lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w
  sposób określony w art. 18 ust. 1, z prowadzonej przez niego działalności.

  - Sprawozdanie nie ma jednak nic wspólnego z bilansem i nie musi być
  sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości.
  Do sprawozdania zastosowanie mają przepisy ustawy o własności lokali, a
  konkretnie art. 22 ust. 3 pkt 10. Mówi on, że to sami właściciele określają
  sposób prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością
  wspólną. Robią to w drodze uchwały, podjętej większością głosów liczonych
  udziałami.
  Nie może natomiast o sposobie prowadzenia ewidencji finansowej samodzielnie
  zadecydować zarząd lub zarządca. Jest to bowiem czynność, która przekracza
  zwykłe zarządzanie. Oznacza to, że do jej ważności niezbędna jest zgoda
  właścicieli.

  Właściciele, którzy są niezadowoleni ze sposobu gospodarowania środkami
  wspólnoty, a nie chcą zmieniać zarządu lub zarządcy, zawsze mogą zażądać od
  nich zlecenia prowadzenia spraw finansowych księgowemu.

  Mogą też podjąć decyzję o powołaniu komisji rewizyjnej, która zajmie się
  kontrolą finansów wspólnoty i wskaże ewentualne niedociągnięcia.

  Taką komisję z reguły powołuje się we wspólnotach, którymi zarządza
  wyspecjalizowana firma.

  Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst
  jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) zarząd lub zarządca, któremu zarząd
  nieruchomością wspólną powierzono w umowie o ustanowieniu odrębnej własności
  lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego, jest
  obowiązany, między innymi:

  -zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w
  pierwszym kwartale każdego roku.

  Od kogo powinno pochodzić sprawozdanie finansowe wspólnoty?

  Na to pytanie odpowiedział Sąd Apelacyjyw Warszawie w wyroku z dnia 28 czerwca
  1999 r. (I ACa 282/99; Prawo Gospodarcze 2000/11 str. 54):


  Sprawozdanie finansowe zarządu wspólnoty mieszkaniowej jest dokumentem, który
  musi pochodzić od zarządu.
  Niepodpisanie tego sprawozdania oznacza, że jest to jedynie projekt dokumentu,
  sprzeczny z wymogami art. 30 ustawy. Projekt sprawozdania nie mógł być więc
  przedmiotem obrad, ani tym bardziej nie mógł stanowić podstawy do udzielenia
  zarządowi absolutorium.

  Pozdrawiam.
 • 10.02.06, 22:39
  dziekuje za wyjasnienia,ale chyba nie zostałem dobrze zrozumiany, albo ja coś
  nie rozumiem. Myślałem dotad, że sprawozdanie finansowe to nie jest to samo
  sprawozsdanie o którym w art 30uwl. Bo w uwl jest okreslenie cytuję"sprawozdanie
  z e swojej działalności".Z róznych źródeł miałem takie potwierdzenie (niektóre
  wspólnoty w internecie, dodatek do "gazety prawnej" o wspólnotach. W w/w
  źródłach jest sprawozdanie zarządu (opisowe) z działalnosci, a załącznikiem jest
  sprawozdanie finansowe /koszty, przychody/. Z ustawy o rachunkowosci wynika
  inaczej,że do sprawozdania finansowego jest dołaczone opisowe.W poprzednim
  poscie nie miałem wątpliwości do sprawozdania finansowego, a do tego opisowego
  (sprawozdanie z własnej działalności zarządu)kto je wykonuje gdy zarząd w
  imieniu i na rzecz wspólnoty podpisał umowę o zarządzanie z Zarządcą i to
  Zarządca wykonuje czynnosci zwykłego zarządu, ale zarząd wspólnoty jest nadal i
  reprezentuje wspólnote i nadzoruje Zarządcę. Chyba, że to sprawozdanie art30uwl
  to to samo co sprawozdanie finansowe. Ale tak jak pisałem wczesniej to nie ja
  wymysliłem, ze niektóre wspólnoty sporządzają dwa sprawozdania (opisowe i
  finansowe). Spotkałem sie też z przypadkiem że jest to wspólne sprawozdanie
  zarządu i zarzadcy (opisowe)
  npwww.wspolnota-mieszkaniowa.pl:8080/orla/form/show_news_more.jsp?id_news=59
 • 10.02.06, 22:45
  Dobrze zrozumiałeś, ale ja widzę to szukasz dziury w całym.

  Zawsze każde okoliczności, można dopasować do swoich potrzeb.

  Zobacz w ustawie kto i jakie ma obowiazki a jak sadze pokumasz w czym jest
  rzecz.

  Poza tym, swego czasu był temat omawiany i nie ma co go odgrzewać. Wystarczy
  dobrze zapoznać sie z tym forum.

  Pozdrawiam.
 • 11.02.06, 14:01
  Ale ja nie jestem rozumiany i nie szukam dziury w całym, bo jest to aktualna
  sytuacja przed zbliżającym się zebraniem rocznym. Zarządca (jeszcze raz
  przypominam, ze w/w nie wg uwl art.18 ust1, a wg umowy cywilnoprawnej o
  zarządzanie /wspólnota zleca ) wykonuje sprawozdanie finansowe (sprawdzone przez
  główną ksiegową) i jeden z punktów zebrania to uchwała dotycząca tego
  sprawozdania , które trafi też do urzędu skarbowego. W/w sprawozdanie podpisuje
  zarząd wspólnoty (który mimo zlecenia zarządzania , jest reprezentantem
  wspólnoty). I to jest jasne. Natomiast moje pytania dotyczą sprawozdania z
  własnej działalności zarządu lub zarządcy (ale któremu powierzono zarządzanie, a
  nie zlecono umową cywilnoprawną) –tak nazwane jest to sprawozdanie w art.30 uwl
  . W/w zarządca w naszej wspólnocie oprócz sprawozdania finansowego o którym
  wyżej , przygotował jeszcze inne sprawozdanie (opisowe), które nazwał
  sprawozdanie z działalności Zarzadcy i ma być ono osobnym punktem zebrania . I
  tu jest problem przynajmniej dla mnie. Czy to jest własciwe? Czy tez ma to być
  sprawozdanie z działalności zarządu wspólnoty (który w imieniu i na rzecz
  wspólnoty podpisał umowe o zarządzanie z Firmą zwaną Zarządcą). Jeżeli
  sprawozdanie zarządu to musi tam być tez opisana działalnośc zarządcy, bo to on
  realizował czynności zwykłego zarządcy., a jeżeli tak to zarząd musi mieć
  sprawozdanie zarzadcy (bo wg czego ma wykonac takie sprawozdanie). A może ma to
  być wspólne sprawozdanie zarządu i zarządcy (podawałem w poprzednim poscie adres
  www gdzie tak jedna wspólnota postąpiła). To o czym piszę nie było nigdy
  przedmiotem dyskusji na forum (szukałem w wyszukiwarce) . To co było to ciagle
  dotyczyło tylko sprawozdania finansowego (a do tego nie mam pytań). Chyba, że w
  rozliczeniach rocznych wspólnot (zarządów, zarządców) chodzi tylko o jedno
  sprawozdanie i to dokładnie finansowe? Ale że w praktyce tak nie jest to już
  pisałem w poprzednim poscie. Kto analizuje uwl to wie, że jest wiele niedomówień
  i na ogół wiadomo, że przy opracowywaniu tekstu uwl brali udział specjalisci
  róznych dziedzin (tez od finansów). "Przemycono" do uwl wiele zapisów z innych
  aktów prawnych dotyczących innych jednostek i sądzono, że przez analogie
  własciciele je sobie zinterpretuja i zastosują. Uważam, że jednym z takich
  zapisów jest art.30 uwl gdzie mowa o sprawozdaniu z własnej działalności
  zarzadu. Zacytuje fragmenty z aktualnego wydania „gazety podatkowej”nr11 z
  06.02.06 (artykuł pod tytułem Sporządzanie sprawozdania z działalności/oparte na
  ustawie o rachunkowości/ „Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się
  sprawozdanie z działalności jednostki.....Należy podkreślić, że sprawozdanie z
  działaności jednostki, nazywane także sprawozdaniem zarządu, nie jest cześcią
  składową sprawozdania finansowego-stanowi jego uzupełnienie.....Jednostki, które
  oprócz sprawozdania finansowego zobowiązane są także do sporządzenia
  sprawozdania z działalności wymienione są w art. 49 ust1 ustawy o
  rachunkowosci.../jest tam np. spółdzielnia /...Przepisy ....nie okreslają zasad
  sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki.Informacje mogą być zatem
  prezentowane w dowolnej formie np. opisowej, tabelarycznej” W artykule pisze się
  też jaki jest cel tego sprawozdania i co powinno zawierac. Dlatego uwazam, że
  nie szukam dziury w całym (chyba ze w uwl), ale dla mnie jest to problem
  praktyczny i aktualny. Bo ustawa o rachunkowości nie nakłada na wspólnote
  (zarząd) obowiązku sporządzenia sprawozdania z działalności, a natomiast
  Minister finansow nakłada obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (jak
  wykazałem wyzej to nie to samo) i przekazania do US. Natomiast w uwl pisze się
  nie o sprawozdaniu finansowym a o sprawozdaniu z działalności (bo chyba
  współautorzy uwl przez analogie porównali działalnośc wspólnoty ze spółdzielnia
  gdzie takie sprawozdanie jest obowiązkowe). Reasumując jeszcze raz pytam o jakie
  sprawozdanie chodzi w uwl? Czy ustawodawca świadomie przeinaczył nazewnictwo?
  Chyba nie ? W rocznych sprawozdaniach jednostek zgodnie z ustawa o rachunkowości
  występują dwa różne sprawozdania z tym, ze akurat sprawozdanie z działalnosci
  nie jest obowiazkowe dla wspólnot.Przepraszam za tak długi tekst, ale nie
  umiałem inaczej tego przedstawić i nadal nie znam odpowiedzi na pytanie które
  zadałem w pierwszym poscie. I nie znalazłem takiej odpowiedzi ani dyskusji na
  tym forum. Dyskusje i odpowiedzi dotyczyły tylko sprawozdania finansowego.
 • 11.02.06, 14:30
  Jurala napisł:

  "Bo ustawa o rachunkowości nie nakłada na wspólnote
  (zarząd) obowiązku sporządzenia sprawozdania z działalności, a natomiast
  Minister finansow nakłada obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (jak
  wykazałem wyzej to nie to samo) i przekazania do US"

  Znowu się gmatwa.
  rzeczpospolita też pisze o tej ustawie o rachunkowości.
  Moim zdaniem niepotrzebnie. Urzędy skarbowe prznajmniej na moim terenie (miasta
  w woj. śląskim ) nie chcą żadnych sprawozdań przy Ci-tach.
  Oczywiście,że sprawozdanie zarządu wspólnoty to nie tylko sprawozdanie
  finansowe, suche dane liczbowe , ale też opisówka.
  Dane liczbowe to tylko odbicie zdarzeń gospodarczych a o tych ma mówić
  sprawozdanie zarządu. Także o innych zdarzeniach.
 • 11.02.06, 18:19
  >kikibobo napisała:
  > Oczywiście,że sprawozdanie zarządu wspólnoty to nie tylko sprawozdanie
  > finansowe, suche dane liczbowe , ale też opisówka.
  > Dane liczbowe to tylko odbicie zdarzeń gospodarczych a o tych ma mówić
  > sprawozdanie zarządu. Także o innych zdarzeniach
  Jeżeli tak, to co to oznacza w praktyce i w porządku zebrania? Czy jest jedno
  sprawozdanie ? Czy dwa? Czy w osobnych punktach porzadku zebrania?Znowu mi się
  gmatwa, bo jednak czytałem wiele porządków zebrań (gazety, internet)i raczej
  widzę jedno np albo sprawozdanie zarządu, albo sprawozdanie finansowe z
  działalnosci zarzadu itp, ale sa inne przypadki że osobne sprawozdania i osobne
  punkty porzadku zebrania (najczęściej we wspólnotach zarzadzanych przez Zespół
  Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o./dawna Wojskowa Agencja Mieszkaniowa/)
 • 11.02.06, 19:10
  Jako zarząd składamy dwa sprawozdania w osobnych punktach porządku zebrania :
  1.sprawozdanie finansowe w oparciu o dane ewidencji pozaksięgowej( sposób
  prezentacji przyjęty przez wspólnotę przy ustaleniu zakresu i sposobu
  prowadzenia ewidencji pozaksiegowej) oraz
  2.sprawozdanie zarządu z naszej działalności w danym roku, zawierające opis
  danych liczbowych w tym analizę wykonania poszczególnych pozycji planu
  gospodarczego oraz innych zdarzeń we wspólnocie, które były przedmiotem działań
  zarządu.
  Uchwałą przyjmujemy oba sprawozdania udzielając absolutorium zarządowi.


 • 11.02.06, 20:25
  Dziękuję.To jest logiczne. Ale w kwesti formalnej nie bardzo mi pasuje ten
  porządek. Czy to oznacza, że w jednym punkcie tylko czytanie i dyskusja, a w
  drugim punkcie czytanie, dyskusja i uchwała?
 • 11.02.06, 15:33
  jurala napisał:

  > Wg uwl zarząd lub zarządca któremu zarzad nieruchomoscią wspólną powierzono w
  > sposób okreslony w art.18 ust.1 uwl jest obowiązany składać włascicielom
  > roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Jak to nalezy rozumiec w
  > odniesieniu do wspólnoty?

  Należy to rozumieć tak, że zależnie od tego, który podmiot we wspólnocie
  istnieje ten składa sprawozdanie, tzn. albo wybrany zarząd albo zarządca
  któremu zarzad nieruchomoscią wspólną powierzono w sposób okreslony w art.18
  ust.1 uwl . Ustawa nie przewiduje istnienia obu jednocześnie.

  Natomiast z ustawy o
  > rachunkowosci wynika, że sprawozdanie z działalności dołacza sie do
  > sprawozdania finansowego.

  Ustawę o rachunkowości możemy sobie włożyć w buty. We wspólnotach nie ma
  potrzeby ani obowiązku jej stosowania.

  Natomiast w uwl wyraźnie nazwano to sprawozdanie z własnej
  > działalności zarządu. Czy to oznacza, że nie jest to sprawozdanie z
  > działalności wspólnoty?

  Sprawozdanie zarządu dotyczy spraw, do których zarząd jest upoważniony a
  upoważniony jest do podejmowania czynności zwykłego zarządu dotyczących
  wspólnoty, siłą rzeczy sprawozdanie dotyczy spraw całej wspólnoty.

  Sa przypadki, że wybrany zarzad wspólnoty w imieniu i
  > na rzecz wspólnoty zawiera umowę o zarządzanie (np z firmą zwaną Zarządcą).

  Jeśli w sposób okreslony w art.18 ust.1 uwl i z upoważnienia wspólnoty to sam
  przestaje być zarządem. Jeśli zarząd zawiera tylko umowę na wykonywanie pewnych
  czynności np. administrowanie to OK.

  > umowę o zarządzanie (np z firmą zwaną Zarządcą).

  Nazwać sobie można różne rzeczy jak się chce, ważny jest stan faktyczny.
  Zarządcą może być tylko osoba fizyczna. Wiem, że to dość częsty przypadek, ale
  zarząd zlecający zarządzanie to rozdwojenie jaźni i odpowiedzialności.

  > Ale zarząd nadal reprezentuje wspólnotę, sprawuje nadzór nad działalnoscią
  > Zarządcy. Kto wówczas sporządza sprawozdanie z własnej działalności? Chyba nie
  > zarządca (nie jest to zarzad powierzony art.18 ust1 uwl).

  Zarządca zawarł umowęze wspólnotą na pewne czynności i składa sprawozdanie
  tylko w takim zakresie w jakim zobowiązuje go ta umowa - być może w ogóle nie
  składa sprawozdania, być może przygotowuje sprawozdanie dla zarządu, które ten
  zarząd podpisze - może być różnie, ustawa nie stawia żadnych wymogów.

 • 11.02.06, 18:37
  Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomosciami Firma prowadząca działalnosć
  gospodarczą np Zarządzanie nieruchomosciami może zatrudniac osoby mające
  licencje Zarządcy.Wspólnota mieszkaniowa moze zawierac unowe o zarządzanie z
  taką firmą i wówczas w umowie okresla sie umowa pomiędzy wspólnotą X
  reprezentowana przez zarząd w osobach A,B,C zwana w dalszej części umowy
  WSPOLNOTA i firma Y reprezentowana przez D.F zwaną w dalszej części umowy
  ZARZADCA.I nie widze nic złego w tym . Jezeli w umowie dokładnie okreslono
  obowiązki i odpowiedzialnosc tego Zarządcy (np zlecając mu czynności zwykłego
  zarządu), zarząd wspolnoty pozostawił sobie prawo kontroli i nadzoru jego
  działalności oraz prawo uzgadniania z nim waznych spraw które wyminione zostały
  w umowie, to co tu jest złego? Nadal zarzad wspolnoty reprezentuje wspólnote i
  podejmuje kluczowe decyzje, ale główna odpowiedzialnośc ponosi Zarządca (np stan
  techniczny budynku i instalacji, rachunkowość itd w zalezności od tresci umowy)
 • 11.02.06, 18:59
  Powiedz, o co w końcu Tobie się rozchodzi, bo nudzisz.
 • 11.02.06, 20:10
  w kazdym poscie powtarzałem o co chodzi, ale ponieważ nie było odpowiedzi na to
  o co mi chodziło, to musiałem sie powtarzać i polemizowac. Zgadzam sie że moze
  to w końcu sie pokomplikowac dla kogos kto czyta. Jeszcze raz w najwiekszym
  skrócie. Co oznacza art. 30 ust 1 pkt 2 uwl składac włascicielom roczne
  sprawozdanie ze swojej działalności? Czy z tego zapisu wynika, że chodzi o
  sprawozdanie finansowe, czy o sprawozdanie z własnej działalności zarządu
  (opisowe)?, czy chodzi tu o dwa sprawozdania :sprawozdanie finansowe i
  sprawozdanie z własnej działalności)?.Zakładam, że o jedno i drugie. Jezeli tak
  to są to osobne dokumenty, ale teraz i tego nie jestem pewien, bo spotkałem sie
  z przypadkiem ,że jest sprawozdanie z działalności zarządu (opisowe) a
  załącznikiem do niego jest sprawozdanie finansowe.Jeżeli dwa dokumenty, to jak
  jest wlasciwie ujęcie tego w porządku zebrania ? W jednym punkcie czy osobne
  punkty (1. sprawozdanie z działalności 2. sprawozdanie finansowe), bo trzeba
  przeczytać, dyskusja i przyjecie (uchwała). T tu widziałem tez różne rozwiązania
  (osobne punkty i jeden punkt).
 • 11.02.06, 19:36
  Jako członek zarządu ( ustanowiony notarialnie sposób zarządu, sprawowany
  przez Zarząd wspólnoty) wiem, że to ja odpowiadam.
  Jeżeli zarządcy powierzono zarząd nieruchomością wspólną w formie aktu
  notarialnego, to za wszystko odpowiada ten zarządca.
  Zarządy są w błędzie myśląc, że samo zawarcie umowy na "zarządzanie" zwalnia
  je z odpowiedzialności.
 • 11.02.06, 20:15
  kikibobo napisała:
  Zarządy są w błędzie myśląc, że samo zawarcie umowy na "zarządzanie" zwalnia
  > je z odpowiedzialności.
  Nie twierdziłem, że zwalnia całkowicie z odpowiedzialności. Zależy to od tego
  jakie będa zapisy w umowie o zarządzanie.
 • 11.02.06, 20:18
  kikibobo napisała:

  > Zarządy są w błędzie myśląc, że samo zawarcie umowy na "zarządzanie" zwalnia
  > je z odpowiedzialności.

  tak, straszcie zarządy, straszcie, to już żaden chętny właściciel się nie
  znajdzie do kontroli; zarządca (administrator) zdaje sprawozdanie w zakresie
  wymaganym przez umowe i on jest za to odpowiedzialny, za to bierze kasę;

 • 11.02.06, 22:34
  to_jest_mysl napisała:

  > kikibobo napisała:
  >
  > > Zarządy są w błędzie myśląc, że samo zawarcie umowy na "zarządzanie" zwa
  > lnia
  > > je z odpowiedzialności.
  >
  > tak, straszcie zarządy, straszcie, to już żaden chętny właściciel się nie
  > znajdzie do kontroli
  I słusznie bo zarząd nie jest od kontroli tylko od rządzenia.
  Nie trzeba straszyć tylko tłumaczyć: niech wybrany zarżad zleci zawodowemu
  zarządcy określone czynności biurowe, administracyjne i doradztwo, ale decyzje
  w sprawach wspólnoty niech podejmuje sam wg swojej najlepszej wiedzy, ewent.po
  zasięgnięciu porady zawodowców. Jak nie ma ochoty na podejmowanie decyzji to
  taki zarząd nie jest potrzebny bo to fikcja.
 • 11.02.06, 23:25
  asam11 napisał:

  > I słusznie bo zarząd nie jest od kontroli tylko od rządzenia.

  pod warunkiem, że wspólnota cześci tego rządzenia nie zleciła w umowie
  licencjonowanemu zarządcy;

  wymaganie od kazdego zarzadu włascicielskiego rządzenia, a nie jedynie kontroli
  obraca się przeciwko wsłascicielom;

  jak zarząd ma czas i wiedzę to podejmuje czynności zarządu zwykłego sam, a jeśli
  nie, to je zleca;

  > Jak nie ma ochoty na podejmowanie decyzji to
  > taki zarząd nie jest potrzebny bo to fikcja.

  lepszy taki zarząd właścielski niż żaden;
 • 12.02.06, 00:19
  to_jest_mysl napisała:

  > pod warunkiem, że wspólnota cześci tego rządzenia nie zleciła w umowie
  > licencjonowanemu zarządcy;
  >
  > jak zarząd ma czas i wiedzę to podejmuje czynności zarządu zwykłego sam, a
  jeśl
  > i
  > nie, to je zleca;
  >
  Jest zasadnicza różnica między zleceniem zarządzania przez wspólnotę - a
  zleceniem zarządzania przez zarząd.
 • 11.02.06, 22:27
  jurala napisał:

  > Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomosciami Firma prowadząca działalnosć
  > gospodarczą np Zarządzanie nieruchomosciami może zatrudniac osoby mające
  > licencje Zarządcy.Wspólnota mieszkaniowa moze zawierac unowe o zarządzanie z
  > taką firmą i wówczas w umowie okresla sie umowa pomiędzy wspólnotą X
  > reprezentowana przez zarząd w osobach A,B,C zwana w dalszej części umowy
  > WSPOLNOTA i firma Y reprezentowana przez D.F zwaną w dalszej części umowy
  > ZARZADCA.I nie widze nic złego w tym .

  Rzeczywiście, mogę się umówić z ciotką, że będę ją nazywał zarządcą i nikomu
  nic do tego. Ważna jest rzeczywista funkcja jaką ma pełnić. Na pewno firma nie
  jest zarządcą w rozumieniu ustawy o gosp. nier.

  Jezeli w umowie dokładnie okreslono
  > obowiązki i odpowiedzialnosc tego Zarządcy (np zlecając mu czynności zwykłego
  > zarządu), zarząd wspolnoty pozostawił sobie prawo kontroli i nadzoru jego
  > działalności oraz prawo uzgadniania z nim waznych spraw które wyminione
  zostały
  > w umowie, to co tu jest złego?

  Jedyne czym zarząd dysponuje to prawo do podejmowania czynności zwykłego
  zarządu. Jeżeli przekaże je (czy to w ogóle możliwe to sprawa do osobnego
  omówienia) to co mu zostanie?
  prawo kontroli i nadzoru działalności zarządu i jego pełnomocników ma każdy z
  właścicieli na mocy ustawym owlok. nie potrzeba do tego nikogo wybierać.
  Poza tym w języku polskim przez zarząd rozumie się ciało podejmujące decyzje a
  nie kontrolujące.
  Nadal zarzad wspolnoty reprezentuje wspólnote i
  > podejmuje kluczowe decyzje, ale główna odpowiedzialnośc ponosi Zarządca (np
  sta
  > n
  > techniczny budynku i instalacji, rachunkowość itd w zalezności od tresci
  umowy)
  To się tak wydaje dopóki nic się nie stanie i nie ma sporu. To zarząd podejmuje
  decyzje i zobowiązania, za które płacą wszyscy współwłaściciele, jeśli udzielił
  pełnomocnictwa firmie, która narobiła błędów obciążających właścicieli, to
  bedzie się musiał dobrze gimnastykować, żeby w procesie swoją odpowiedzialność
  przerzucić na tę firmę.
 • 11.02.06, 23:15
  asam11 napisał:

  > pełnomocnictwa firmie, która narobiła błędów obciążających właścicieli, to
  > bedzie się musiał dobrze gimnastykować, żeby w procesie swoją odpowiedzialność
  > przerzucić na tę firmę.

  Bzdura!
 • 12.02.06, 09:48
  asam11 pewnie zna to :
  2003.04.16 wyrok SN II CKN 1466/00
  Nawet skuteczne powierzenie czynności osobie trzeciej, które na podstawie art.
  429 k.c. zwalnia od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
  przedsiębiorstwo trudniące się zawodowo wykonywaniem danych czynności, nie
  wyklucza odpowiedzialności powierzającego za szkodę wyrządzoną jego własnym
  zaniedbaniem; najczęściej odpowiedzialność ta oparta będzie na art. 415 k.c.
  a bezrozumna to_jest_mysl zapewne nie ; kodeks cywilny nie jest dla amatorów
 • 12.02.06, 10:56
  Dlaczego nie czytamy uważnie tego co piszą inni?.
  Powtórzę mój post:

  "Jako członek zarządu ( ustanowiony notarialnie sposób zarządu, sprawowany
  przez Zarząd wspólnoty) wiem, że to ja odpowiadam.
  Jeżeli zarządcy powierzono zarząd nieruchomością wspólną w formie aktu
  notarialnego, to za wszystko odpowiada ten zarządca.
  Zarządy są w błędzie myśląc, że samo zawarcie umowy na "zarządzanie" zwalnia
  je z odpowiedzialności."
  Nie miałam zamiaru straszyć, tylko chciałam wskazać, że niestety bycie
  członkiem zarządu to odpowiedzialność a nie tylko "władza prezesów i wice" bo i
  takie postawy u maluczkich widzę.
  Nie chcą zarządy odpowiadać to proszę notarialnie określić sposób zarządu
  nieruchością wspólną powierzając zarząd zarządcy, wtedy on będzie zobowiązany
  i on będzie odpowiadał.
  Ale tutaj pewno będą opory , no bo jak to: mamy dać "obcemu "pełnomocnictwo do
  konta bankowego? -ukradnie nasze pieniądze! i t.p.
  Zaznaczam jest to moje zdanie nie zawsze zgodne ze zdaniem innych.
  do jurali:
  Ja robię tak.
  Do zwiadomienia o zebraniu dołączam oba sprawozdania, właściciele mają czas się
  zapoznać. To jak sobie chcesz przeprowadzic to zebranie zapisz w porządku
  obrad.
  Można; przedstawić sprawozdania, dyskutować i podjąć uchwałę o ich przyjęciu i
  udzieleniu absolutorium.
  Wszystko do własnego uznania byle dopełnić obowiązki wynikające z uowl.
  Miłej niedzieli życzę.
 • 13.02.06, 12:36
  serafin666 napisał:
  > nie
  > wyklucza odpowiedzialności powierzającego za szkodę wyrządzoną jego własnym
  > zaniedbaniem; najczęściej odpowiedzialność ta oparta będzie na art. 415 k.c.
  > a bezrozumna to_jest_mysl zapewne nie ; kodeks cywilny nie jest dla amatorów

  tak "rozumny" serafinie, zaniedbanie może byc róznie rozumiane; trudno uznac za
  winę niedopilnowanie fachowaca przez laika, no chyba, ze mówimy o sytuacjach
  typu podpisanie przelewu za remont 6 m2 chodnika na kwote 100 tys zł.
 • 20.02.06, 18:24
  asam11 napisał:
  Jedyne czym zarząd dysponuje to prawo do podejmowania czynności zwykłego
  > zarządu. Jeżeli przekaże je (czy to w ogóle możliwe to sprawa do osobnego
  > omówienia) to co mu zostanie?
  > prawo kontroli i nadzoru działalności zarządu i jego pełnomocników ma każdy z
  > właścicieli na mocy ustawym owlok. nie potrzeba do tego nikogo wybierać.
  > Poza tym w języku polskim przez zarząd rozumie się ciało podejmujące decyzje a
  > nie kontrolujące.
  Odpowiadam:
  Zarząd wspólnoty pozostawił sobie własnie prawo podejmowania kluczowych decyzji
  dotyczących nieruchomosci wspólnej. Dokładnie tak jak dalej zacytował fragment
  mojego postu asam11.
  Ale dodatkowo wyjasniam, że Mój temat dotyczył kwestii sprawozdania zarządu, a
  watek dotyczacy opcjii:zarząd w imieniu i na rzecz wspólnoty zawiera umowe o
  zarządzanie (a dlaczego nie np.administrowanie/ a to jeszcze inny byłby
  temat/)z Firmą jest pobocznym wątkiem i dlatego nie wyjasniałem szczegółów umowy
  (co sobie zostawił zarząd, a do czego zobowiazał firmę). Równiez w tym miejscu
  nie zamierzam tego robić, bo jest to temat obszerny. Napewno jednak z tresci
  umowy wynika, ze podstawowe decyzje dotyczace nieruchomosci wspólnej podejmuje
  zarząd wspólnoty a nie firma nazwana zarządcą. I to jest czesciowa odpowiedz co
  sobie zostawił zarząd oprócz nadzoru i kontroli. Niezaleznie od tego w tym
  konkretnym przypadku pewne sprawy dotyczące zwykłego zarządu również firma
  /zarzadca/ jest zobowiązana uzgadniac z zarządem (szczególy sa w umowie).

  Ponieważ są wątpliwości w kwestii takiej opcji zarząd (wspólnota) zleca
  zarzadzanie to zacytuje fragment ksiązki Pani Ewy Bończak-Kucharczyk "Własność
  lokali wspolnoty mieszkaniowe" (autorka to była wiceprezes urzedu mieszkalnictwa
  i rozwoju miast, wspołautorka ustawy (uwl) "... Podobnie umowami o zarządzanie
  bedą umowy zlecające zarząd (czynności z zakresu zarządzania) nieruchomoscią
  wspólną . Umowy takie moga być zawierane... przez wybrany zarząd we wspólnotach
  duzych. W oparciu o te umowy , usługi zarządzania nieruchomosciami wspólnymi
  moga byc swiadczone przez osoby fizyczne lub prawne , a takze przez jednostki
  organizacyjne nie posiadajace osobowosci prawnej. Do takich umów , oprócz
  odpowiednich przepisów uwl oraz ustawy o gospodarce nieruchomosciami ,stosowac
  sie bedzie przepisy ustawy kodeks cywilny dotyczący zlecenia. ...Zlecenie może
  obejmowac prawo do wykonywania tylko takich czynnosci które mieszczą sie w
  granicach uprawnień posiadanych przez osoby udzielające zlecenia. (Najczesciej
  właściciele lokali lub zarząd tak formułuja zakres uprawnień zarządcy w umowach
  zlecających zarzad nieruchomoscia wspólną, że uprawnienia te mieszczą sie w
  zakresie zwykłego zarzadu. Najcześciej tez zakres zlecenia jest weższy niż
  zakres czynności w przypadku powierzenia zarządu nieruchomoscią umowa zawarta w
  formie aktu notarialnego). Umowa zlecająca zarzad nieruchomoscia wspólną powinna
  zawierac precyzyjne postanowienia dotyczace praw i obowiazków stron, warunków
  zmiany i rozwiazania umowy, rozstrzygania sporów." Nie chcę cytować wiecej, ale
  znam tez inne opinie prawników i Zarzadców o umowach zlecajacych zarzadzanie.

 • 17.02.06, 07:24
  Odpowiadasz na :
  jurala

  jurala napisał:

  >...WSPOLNOTĄ i firma Y reprezentowana przez D.F zwaną w dalszej części umowy
  > ZARZADCĄ ....

  Czego zarządcą? Z ustawy owl wynika, że mamy doczynienia z zarządcą
  nieruchomosci lub zarządcą nieruchomosci wspólnej. do wyboru. Brak precyzyjne
  zapisu w umowie rodzi takie właśnie nieporozumienia i nie określa granic
  odpowiedzialnosci.
 • 20.02.06, 17:42
  xxxll napisał:
  Z ustawy owl wynika, że mamy doczynienia z zarządcą
  > nieruchomosci lub zarządcą nieruchomosci wspólnej. do wyboru.
  W którym miejscu uwl (tak wynika)?. Wg mnie tylko chodzi o nieruchomosc wspólną
  .To co nie stanowi współwłasnosci załatwia (naprawia, konserwuje własciciel), a
  w sprawach opłat dotyczących tzw mediów (dotyczących lokalu)to Zarzadca jest
  tylko posrednikiem (ewentualnie dodatkowa opłata za rozliczenia indywidualne
  lokali)pomiedzy firmami (wodociagi, energia,śmieci itp)
 • 20.02.06, 18:53
  Przepraszam, że nie pytana odpowiadam jurali.
  Mam takie samo zdanie jak TY, ale na tym forum ma przebicie całkiem inna
  interpretacja.
  piszesz:>
  w sprawach opłat dotyczących tzw mediów (dotyczących lokalu)to Zarzadca jest
  > tylko posrednikiem (ewentualnie dodatkowa opłata za rozliczenia indywidualne
  > lokali)pomiedzy firmami (wodociagi, energia,śmieci itp)

  zaraz na Cię naskoczą eksperci: jakie pośredniczenie a gdzie wspólnota ma
  koncesję?, nie ma koncesji ale ma obowiązek z uowl a więc uchwała zaliczka i
  jeszcze liczenie udziałami -
  -tak ma być bo inaczej toś głupia, głupi.

  Jak w ustawie pisze, art. 13 ust.1, że "właściciel ponosi wydatki związane z
  utrzymaniem jego lokalu" to tłumaczą , że chodzi tu o koszty zarządu z art. 15.

  Jak w ustawie pisze art.13 ust.1 " uczestniczyć w kosztach zarządu zwiazanych z
  utrzymaniem nieruchomości wspólnej" to jak dalej w art. 15 jest tylko zapisane -
  " na pokrycie kosztów zarządu" "należności z tytułów kosztów zarządu" to pewna
  szkoła tłumaczy , że chodzi tu o nieruchomość ( już nie wspólną ) i o te
  nieszczęsne lokale do których dostarczane są media. I trzeba wg udziałów te
  media.
  A ja się z tym nie zgadzam.
  ale muszę byc sprawiedliwa więc dodam, pewne wypowiedzi na forum przyjęłam do
  realizacji korygując moje postępowanie. Forum i ludzie tutaj są świetni.
 • 20.02.06, 19:19
  za przeproszeniem - nie chrzań o koncesjach, bo to już skrajna głupota
 • 20.02.06, 19:40
  Też uważam ,że to skrajna głupota, to nie ja chrzanię o koncesjach to inni
  chrzanili. Ja tylko przedstawiłam po dwukropku ich zdanie.
 • 20.02.06, 22:55
  Odpowiadam na wpis:
  serafin666

  Dla kogo głupota to głupota.
  Czy zawsze trzeba sie przekonywać o tym na sali sadowej?
 • 20.02.06, 22:45
  Odpowiadasz na :
  kikibobo

  Gdyby przyjać takie rozumowanie to Zarządca jest posrednikiem wszystkiego co ze
  wspólnota sie łaczy i z czym Ona ma doczynienia.

  Niestety takiej interpretacji (oprocz tego fora) nigdzie nie spotkałem.
 • 21.02.06, 17:38
  Jeszcze raz zacytuję Panią Ewę Bończak-Kucharczyk ("Własność lokali Wspólnoty
  Mieszkaniowe"):Koszty zarzadu nieruchomoscią wspólną, które opłacać maja w
  ułamkowych częściach poszczególni własciciele lokali i na poczet których maja
  oni co miesiąc uiszczać zaliczki, zwiazane są jak wynika z treści przepisu,
  wyłącznie z nieruchomoscią wspólną ....Nie sa zatem kosztami zarzadu
  nieruchomoscia wspólną koszty związane z rozliczeniem usług dostarczanych
  bezposrednio do lokali....Tego rodzaju czynności nie wchodzace w zakres zarzadu
  wspólną nieruchomoscią wymagaja odrębnego zlecenia i odrębnej zapłaty uiszczanej
  przez włascicieli obsługiwanych lokali, anie przez całą wspólnote mieszkaniową.."
 • 21.02.06, 22:26
  Odpowiadasz na :
  jurala

  A ja uważam, że umowy na dostawe mediów (wodociagi, energia,śmieci itp)powinna
  spisać Wspólnota reprezentowana przez Zarząd WM, a nie zarządca!!!!

  Jest to czytelna sytuacja i nie trzeba aneksować umów przy zmianie Zarządcy.
 • 22.02.06, 08:00
  Zle zrozumiane zostało. W moim poscie była mowa o umowie o
  Administrowanie/Zarządzanie , a nie umowie o dostawę mediów.Chodziło o to,
  zarzadzanie dotyczy nieruchomosci wspólnej i jezeli wynegocjowano cene za usługe
  zarządzania np 0,50 zł/m2, to za rozliczanie mediów do lokali jest dodatkowa
  opłata np 0,05 zł/m2. Moze byc to niewidoczne (strony uzgadniaja cene bez
  rozróznienia). Jeżeli natomiast chodzi o umowy z firmami świadczącymi usługi
  (dostarczanie wody, energii cieplnej itp)to oczywiscie musi to byc umowa
  pomiedzy wspólnota a firmą,ale wspólnota moze być reprezentowana przez zarząd
  lub zarządcę /jeżeli zarzadca w umowie o zarządzanie otrzymał takie
  pełnomocnictwa /do zawierania umów/.
 • 17.02.06, 07:16
  Odpowiadasz na :
  jurala

  Sprawozdanie z działalnosci WM sporządza ZARZĄD WM. Gdy robi to ktoś inny jest
  to łamanie prawa. Ten obowiązek spoczywa na członkach Zarządu WM.

  Przy jego sporządzaniu Zarządą musi korzystać z materiałów Zarządcy NW, który
  prowadzi różnoraką ewidencję, przydatną przy pisaniu treści sprawozdania, jest
  to poprawne.
 • 22.02.06, 08:51
  Jeżeli zarządu nie powierzono w sposób określony w Art 18 UoWL to nadal
  odpowiada zarząd wybrany spośród właścicieli i to on składa wszelkie
  sprawozdania i odpowiada przed włascicielami za działalność-swoją! Dobór
  pomocników i odpowiedzialność za ich prace ponoszą oni/ZARZĄD/.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.